ForældreTelefonen

35 55 55 57

Er du forælder og har du spørgsmål omkring skilsmisse eller opdragelse, og hvordan du bedst kan håndterer barnets tarv? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen eller er du i tvivl om, hvor længe dit barn bør være på computeren. Har du ofte konflikter med din teenager eller er du bekymret for naboens børn og ikke ved, hvad du skal gøre? Så ring anonymt til ForældreTelefonen og få børnefaglig rådgivning.  

Telefonen er åben:

Mandag, torsdag og fredag fra kl. 11.00 – 17.00

Tirsdag, onsdag og søndag fra kl. 15.00 – 21.00

Underretningspligt
Når du ringer til ForældreTelefonen er du anonym. Men hvis du skriver til ForældreTelefonen via formularen opgiver du din anonymitet, og så har vi underretningspligt. Det betyder, at hvis vi får oplysninger om at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed og udvikling i fare, har vi pligt til at underrette de sociale myndigheder.